Flytting

H.Konglevoll Transport AS har spesialisert seg på flytting både for firma og private kunder. Vi pakker, lagrer, forsikrer og transporterer deres flytting - alt etter ønske. Våre biler er spesielt egnet til denne bruken. Vi har moderne flyttebiler som er beregnet til både store og små kolli, utstyrt med flyttetepper, matter, seler, traller og annet utstyr som trengs for å gjennomføre en skånsom og sikker flyttetransport. I tillegg er bilene utstyrt med luftfjæring, og har den egenskapen at de kan åpnes på hele siden, altså med full side åpning og bakløfter. Dette gjør lossing av flyttemateriell mye enklere. Vi har spesialutstyr og erfaring med flytting av piano, arkivskap og ellers andre tyngre ting.

Huskeliste

  • Størrelse på leilighet/hus/kontor (ca. antall kv. meter)
  • Hvilken etasje skal du flytte ut av og inn i?
  • Om det er tilgjengelig heis
  • Beskrivelse av evt. ekstra tunge gjenstander (eks. piano/pengeskap)
  • Vanskelige gjenstander å flytte - eks. prismekroner, store malerier, kunst osv. som må behandles ekstra varsomt
  • Evt. behov for ekstra forsikringer i forbindelse med kostbare gjenstander
  • Evt. ønske om pris på vasking/lagring
  • Evt. begrensninger vedrørende fremkommelighet. Dette kan være bredde på port, høyde på portaler eller lignende. Disse opplysninger er viktige for at byrået skal kunne velge flyttebil etter deres behov.
  • Adresse (til/fra)

Kontakt oss for pris eller befaring på tlf 55 25 98 00


H. Konglevoll Transport AS

Salhusvegen 55
5131 Nyborg
TLF: 55 25 98 00
FAX: 55 25 98 98
E-Post: post@hkonglevoll.no
Org. Nr.: 992 819 413